Automatyczne systemy magazynowe. Eliminacja czynnika ludzkiego

W halach magazynowych bardzo ważny jest sprawny przepływ towarów pomiędzy różnymi punktami, które można podzielić na trzy podstawowe strefy, obejmujące obszar przyjęć, miejsce magazynowania oraz obszar wydań. W całym tym procesie zwykle biorą udział różnorodne środki transportu, które mają na celu usprawnić pracę w magazynie. Do najbardziej wydajnych zaliczamy automatyczne systemy transportu wewnętrznego. Dostawcą takich urządzeń jest firma Cassioli.

Zrobotyzowane magazyny

Zrobotyzowane środki transportu w magazynie są najbardziej wydajne. Potrafią bez udziału człowieka dostarczyć lub pobrać produkt ze wskazanego miejsca. Firma Cassioli jest dostawcą takich zaawansowanych rozwiązań do nowoczesnych zakładów magazynowych. Zapewnia m.in. wózki automatyczne, także z platformami transportującymi, widłowe i specjalistyczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie przede wszystkim w magazynach o dużym natężeniu, gdzie istnieje konieczność transportowania towarów na duże odległości. Sprawdzają się również w magazynach dysponujących małymi przestrzeniami manewrowymi, gdzie świetnie sprawdzają się wózki z platformą transportową.

Wózki z platformą transportową

Wózki z platformą transportową pozwalają na transport więcej niż jednej jednostki magazynowej. Składają się z urządzenia pobierająco-rozładunkowego, które z kolei wyposażone jest w przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe (w zależności od specyfiki transportowanego towaru). Tego rodzaju platformy umożliwiają podnoszenie, opuszczanie, obracanie, a także dają pełną kontrolę transportowanego towaru.

Rola wózków widłowych w magazynach

Znaczącą rolę w niemal wszystkich rozbudowanych halach magazynowych pełnią wózki widłowe. Rozwiązania technologiczne wózków widłowych również mogą być dostosowywane adekwatnie do potrzeb oraz specyfiki magazynu. Takie pojazdy mogą być przystosowane do automatycznego przemieszczania towarów. Ich efektywność i sprawne poruszanie się w obrębie magazynu w dużej mierze zależy od zastosowanej technologii nawigacji. Im lepiej określone parametry ruchu wózków, co zwykle wymaga zastosowania skomplikowanych algorytmów, tym trafniejsze możliwości jego koordynacji, co z kolei przekłada się na wzrost wydajności działań podejmowanych w magazynie.