Łódź systemy odkładania ładunków

Firma CASSIOLI ma wieloletnie doświadczenie w sektorze automatyki przemysłowej. Wprowadza na rynek nowoczesne systemy transportu materiałów, a także niezbędne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie, kontrolę i identyfikację towarów. Od lat zapewnia zaawansowane rozwiązania w obszarze dostawy rozwiązań z zakresu transportu bliskiego i automatyki przemysłowej.

W 2011 r. powstała nowa firma, CASSIOLI Airport Division, która specjalizuje się w rozwiązaniach z obszaru systemów transportu bagaży (BHS) i jest w stanie dostarczyć wszystkie elementy do systemów automatycznego i szybkiego sortowania bagaży na lotniskach.

System transportu bagaży na lotniskach

Każde lotnisko wymaga zastosowania skutecznych rozwiązań z zakresu przemieszczania i nadzorowania bagażu. Bagaże powinny być transportowane w sposób sprawny, dokładny, bezpieczny i pod stałym nadzorem. CASSIOLI Airport Division zapewnia zaawansowany system wspierający procesy logistyki lotniskowej, w skład którego wchodzą różnorodne urządzenia i oprogramowanie z zakresu systemu transportu bagaży. Ich celem jest usprawnienie procesu sortowania i nadzorowania bagażu. Tego typu rozwiązania znacząco podnoszą jakość świadczonych usług na lotniskach, a jednocześnie przyspieszają czynności związane z obsługą bagaży, wspierając tym samym pracowników i gwarantując większe bezpieczeństwo dla podróżnych.

CASSIOLI Airport Division – system automatycznej obsługi bagażu

CASSIOLI Airport Division zapewnia wszystkie niezbędne elementy systemów automatycznego i szybkiego sortowania. W skład tego rozbudowanego systemu wchodzą m.in. stanowiska odprawy lotniczej, karuzele płaskie lub nachylone do odbioru bagaży, przenośniki taśmowe, systemu rozdziału, sortery ciągłe lub od punktu wyjścia do punktu docelowego, a także zintegrowane stanowiska do kontroli bezpieczeństwa pod kątem przewozu materiałów radioaktywnych lub wybuchowych itd. CASSIOLI Airport Division wspiera swoimi produktami, a także wiedzą i doświadczeniem technologicznym lotniska całego świata. Firma jest w stanie dostarczyć nie tylko wszystkie niezbędne urządzenia, ale i oprogramowanie niezbędne do zarządzania wszystkimi czynnościami logistycznymi.