Transport produktów w magazynie

Nowoczesne automatyczne systemy magazynowania to prawdziwe technologiczne perełki. Maszyny układają towary tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca, a jednocześnie aby możliwy był do nich stały dostęp. Aby towary można było przemieszczać po magazynie niezbędne są skomplikowane systemy transportowania produktów. Należy je bardzo dokładnie zaplanować.

Jak wygląda system transportu?

Nie ma jednego, uniwersalnego projektu na system transportowania produktów. Systemy te planowane są indywidulanie, a ich ostateczny kształt zależy od wielu czynników. Przede wszystkim jednak jest dopasowany do rodzaju towaru, jaki będzie nim przenoszony. Jak łatwo się można domyślić, różne towary mają różne wymagania transportowe. Linia dopasowywana jest też do dokładnych wytycznych klienta. Może on określić prędkość, z jaką system ma się ona poruszać, to, jakie ma mieć przyspieszenie, jaką ma mieć nośność itp. Jakie elementy systemu transportowania produktów możemy wyróżnić?

Linie o stałym przepływie

To po prostu klasyczna linia składająca się z rolek, taśm, pasów itp., stale zasilana przez stacje robocze. Pozwala na płynny transport towarów.

Linia z możliwością akumulowania

Dzięki tym liniom można uniezależnić pracę stacji roboczej od pracy całego systemu. Pozwalają zapewnić bufor pomiędzy kolejnymi stacjami roboczymi.

Systemy zasilające

To najprościej mówiąc wózki, które dowożą lub odbierają coś ze stacji lub linii roboczej. Najczęściej poruszają się wahadłowo i mogą transportować towary w obie strony.

Rampy spedycyjne

Rampy pozwalają na sortowanie towarów do odpowiednich zatok spedycyjnych. Jest to możliwe dzięki ich automatycznej identyfikacji, np. czytnikiem laserowym, kamerą lub radiowo). Po odszyfrowaniu towaru, różnego rodzaju popychacze i ramiona kierują go w odpowiednie miejsce.

Linie do urządzeń specjalizowanych

Te linie służą do „obsługi” poruszających się po nich towarów. Umieszczone przy nich stacje robocze pozwalają m.in. na ważenie, etykietowanie lub paletyzowanie produktów.