Wyspy zrobotyzowane

Coraz więcej dużych zakładów przemysłowych decyduje się na wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyzacji produkcji. Ich celem jest skuteczne usprawnienie pracy, zwiększenie wydajności oraz odciążenie ludzi od zadań niebezpiecznych, powtarzalnych i wymagających użycia dużej siły.

Robotyzacja linii produkcyjnych

Bardzo duże znaczenie w nowoczesnych przedsiębiorstwach odgrywa robotyzacja linii produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań wszędzie tam, gdzie istnieje szczególna konieczność odciążenia człowieka. Doskonałym przykładem są tutaj przedsiębiorstwa, w których produkcja odbywa się w warunkach niebezpiecznych (np. szkodliwe czynniki chemiczne) lub w znacznym stopniu ograniczających komfort pracy ludzkiej (np. ciasne pomieszczenia). Robotyzacja linii produkcyjnych wdrażana jest również w przypadku zadań wymagających wykonywania żmudnych czynności, które w przypadku pracy człowieka wiążą się z ryzykiem kontuzji lub pomyłek, co z kolei najczęściej skutkuje przestojem w produkcji. Roboty przemysłowe mogą pracować przez całą dobę, wykonując określoną sekwencję czynności przy relatywnie niskim poborze energii elektrycznej.

Specyfika nowoczesnych robotów przemysłowych

Nowoczesne roboty oferowane przez firmę Cassioli wyposażone są w moduły, które zapewniają bardzo precyzyjne wykonywanie skomplikowanych i powtarzalnych czynności. Sprzężony jest z nimi panel kontrolny, posiadają też inteligentny system wizyjny, który gwarantuje niemal bezbłędne realizowanie zadań przy redukcji niemal do zera ewentualnych błędów. Jest to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których liczy się precyzja. Roboty przemysłowe zapewniają niezmienną jakość oraz najwyższe standardy wyrobów, przy zredukowaniu do minimum czynnika ludzkiego. Zadaniem pracowników jest nadzorowanie procesów produkcyjnych i kontrola jakości w ostatniej fazie produkcji. Ludzie odpowiadają też za prace serwisowe.

Zastosowanie zrobotyzowanych wysp produkcyjnych

Wyspy produkcyjne mogą być zastosowane zarówno w przypadku konieczności wykonywania prostych czynności (np. sortowanie komponentów lub gotowych produktów), jak i znacznie bardziej zaawansowanych zadań (np. spawanie, zgrzewanie, kontrola jakości, testowanie przedmiotów). Roboty mogą być przystosowane do wykonywania konkretnych czynności, specyficznych dla danego projektu. Urządzenia mogą być też dowolnie modyfikowane i programowane do wykonywania rozmaitych czynności. Wyspy zrobotyzowane mogą obejmować jedno stanowisko lub też działać jako wieloosiowe systemy należące do jednej zautomatyzowanej linii produkcyjnej.