Wyspy zrobotyzowane

Automatyzacja stanowisk roboczych to nic innego, jak zastępowanie pracy ludzkich rąk maszyną. Chociaż to, że maszyny odbierają ludziom prace może brzmieć brutalnie, jest to efekt rozwijających się technologii i możliwości, jakie taka wymiana za sobą niesie. Maszyny są dużo wydajniejsze i mogą pracować bez przerwy. Są również dużo precyzyjniejsze. Jeśli nie pojawi się żadna usterka, po prostu nie popełniają błędów. To, co najbardziej interesuje właścicieli fabryk i magazynów to fakt, że maszyny są również tańsze, niż zatrudnianie „powolnych” ludzi. Dzięki robotom więc gospodarka rozwija się, a co za tym idzie – na dłuższą metę wszystkim żyje się lepiej.

Jak wygląda robot?

Na to pytanie nie ma innej odpowiedzi niż: różnie. To wszystko zależy, do czego będzie używany. Inaczej wyglądają roboty, które mają przenosić towary, a inaczej te, które mają dokręcać śruby. Te, które mają wykonywać proste zadania, z reguły nie mają skomplikowanej budowy. Jednak zdarzają się roboty, które wykonują bardzo precyzyjną pracę. Roboty mogą brać czynny udział w montażu produktów, na przykład montować tafle szkła wraz z uszczelkami. Wykorzystywane są też na końcowych etapach produkcji, takich jak cięcie, sklejanie czy lakierowanie. Inteligentne roboty często testują różnego rodzaju produkty, np. sprawdzają ich funkcjonalność. Maszyny zajmują się też paletyzacją towarów, a nawet ich transportem na kolejną linię lub do magazynu.

Budowa

Zwykłe roboty kartezjańskie nie przypominają robota, tylko skomplikowaną maszynę. Może ona mieć różną budowę, w zależności od tego, jakie obowiązki będzie wykonywała. Jednak na osobach spoza branży niezwykłe wrażenie robią roboty antropomorficzne. Jak sama nazwa wskazuje, mają one na celu jak najdokładniejsze oddanie pracy ludzkich rąk. Wykonują więc czynności, z którymi zwykła maszyna nie poradziłaby sobie. Są bardzo precyzyjne i elastyczne, dzięki dużej ilości przegubów i ramion. Tego typu maszyny często stosowane są w miejscach, w których warunki pracy dla zwykłego człowieka byłby zbyt niebezpieczne i uciążliwe.